x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

لوبیا قرمز فله ای ١ كيلوگرم
لوبیا قرمز فله ای ١ كيلوگرم
26,000 تومان24,250 تومان
لوبیا قرمز فله ای 1 کیلو گرمی کشت سبز
لوبیا قرمز فله ای 1 کیلو گرمی کشت سبز
26,000 تومان24,250 تومان
لوبیا چیتی ایرانی فله ای 1 کیلوگرم
لوبیا چیتی ایرانی فله ای 1 کیلوگرم
26,000 تومان24,450 تومان
لپه آذر شهری درشت فله ای 1 کیلوگرم
لپه آذر شهری درشت فله ای 1 کیلوگرم
20,000 تومان19,000 تومان
لوبیا پلو ریز 450 گرمی کشت سبز
لوبیا پلو ریز 450 گرمی کشت سبز
24,100 تومان22,950 تومان
عدس ریز 450 گرمی کشت سبز
عدس ریز 450 گرمی کشت سبز
17,500 تومان15,750 تومان
لوبیا پلو درشت 450 گرمی کشت سبز
لوبیا پلو درشت 450 گرمی کشت سبز
21,800 تومان19,900 تومان
سویا فله ای 1 کیلوگرمی سبحان
سویا فله ای 1 کیلوگرمی سبحان
11,000 تومان9,250 تومان
جو پرک 200 گرمی کشت سبز
جو پرک 200 گرمی کشت سبز
4,500 تومان4,220 تومان
نخود درشت 450 گرمی کشت سبز
نخود درشت 450 گرمی کشت سبز
10,400 تومان9,550 تومان
عدس درشت فله ای 1 کیلوگرم
عدس درشت فله ای 1 کیلوگرم
23,000 تومان21,400 تومان
لوبیا چیتی 450 گرمی کشت سبز
لوبیا چیتی 450 گرمی کشت سبز
15,800 تومان15,250 تومان
لپه آذر شهری 450 گرمی کشت سبز
لپه آذر شهری 450 گرمی کشت سبز
19,500 تومان18,250 تومان
ماش فله 1 کیلوگرم
ماش فله 1 کیلوگرم
25,000 تومان23,250 تومان
 سویا زعفرانی مکسوی
سویا زعفرانی مکسوی
6,000 تومان5,400 تومان
لوبیا کشاورزی 450 گرمی کشت سبز
لوبیا کشاورزی 450 گرمی کشت سبز
15,800 تومان15,250 تومان
دال عدس 450 گرم کشت سبز
دال عدس 450 گرم کشت سبز
18,700 تومان17,500 تومان
 لوبیا قرمز کپسولی 450 گرمی کشت سبز
لوبیا قرمز کپسولی 450 گرمی کشت سبز
12,600 تومان11,550 تومان
بلغور جو 300 گرمی کشت سبز
بلغور جو 300 گرمی کشت سبز
7,000 تومان6,550 تومان
عدس ریز فله ای 1 کیلوگرم
عدس ریز فله ای 1 کیلوگرم
20,000 تومان17,950 تومان
ماش 450 گرمی کشت سبز
ماش 450 گرمی کشت سبز
17,300 تومان15,900 تومان
لوبیا سفید 450 گرمی کشت سبز
لوبیا سفید 450 گرمی کشت سبز
13,200 تومان12,600 تومان
جو پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
جو پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
4,100 تومان3,870 تومان
عدس درشت 450 گرم کشت سبز
عدس درشت 450 گرم کشت سبز
16,800 تومان15,400 تومان
دال عدس فله ای 1 کیلوگرم
دال عدس فله ای 1 کیلوگرم
30,000 تومان26,250 تومان
 سویا دودی مکسوی
سویا دودی مکسوی
6,000 تومان5,400 تومان
دانه ذرت 300 گرمی کشت سبز
دانه ذرت 300 گرمی کشت سبز
9,800 تومان9,200 تومان
سویا درشت مکسوی
سویا درشت مکسوی
5,500 تومان5,000 تومان
نشاسته 250 گرمی کشت سبز
نشاسته 250 گرمی کشت سبز
5,300 تومان4,950 تومان
جو پرک فله ای ا کیلوگرم
جو پرک فله ای ا کیلوگرم
6,500 تومان5,750 تومان
لوبیا قرمز کپسولی فله ای 1 کیلوگرم
لوبیا قرمز کپسولی فله ای 1 کیلوگرم
25,000 تومان23,500 تومان
بلغور گندم 300 گرمی کشت سبز
بلغور گندم 300 گرمی کشت سبز
7,000 تومان6,550 تومان
سویا جوجه مکسوی
سویا جوجه مکسوی
6,000 تومان5,400 تومان
لوبیا قرمز 450 گرمی کشت سبز
لوبیا قرمز 450 گرمی کشت سبز
21,200 تومان19,450 تومان
بلغور گندم فله ای 1 کیلوگرم
بلغور گندم فله ای 1 کیلوگرم
7,000 تومان6,300 تومان
گندم پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
گندم پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
4,100 تومان3,850 تومان
نخود ریز فله ای 1 کیلوگرم
نخود ریز فله ای 1 کیلوگرم
10,800 تومان10,050 تومان
لوبیا قرمز پاک شده فله ای 1 کیلو گرمی
لوبیا قرمز پاک شده فله ای 1 کیلو گرمی
30,000 تومان27,250 تومان
دانه ذرت فله 1 کیلوگرم
دانه ذرت فله 1 کیلوگرم
20,000 تومان18,000 تومان
 سویا کبابی مکسوی
سویا کبابی مکسوی
6,000 تومان5,400 تومان
لوبیا پلو ریز فله ای ١ كيلوگرم
لوبیا پلو ریز فله ای ١ كيلوگرم
35,000 تومان33,750 تومان
گندم پوست کنده فله ای 1 کیلوگرم
گندم پوست کنده فله ای 1 کیلوگرم
8,500 تومان7,500 تومان
جو پوست کنده فله ای 1 کیلوگرم
جو پوست کنده فله ای 1 کیلوگرم
7,000 تومان6,000 تومان
لوبیا پلو درشت فله ای 1 کیلوگرم
لوبیا پلو درشت فله ای 1 کیلوگرم
30,000 تومان28,750 تومان
دال عدس 900 گرمی برتر
دال عدس 900 گرمی برتر
9,800 تومان0 تومان
پروتئین سویا 200 گرمی آوین
پروتئین سویا 200 گرمی آوین
2,200 تومان0 تومان
نخود 900 گرمی گلستان
نخود 900 گرمی گلستان

17,200 تومان

لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان
12,900 تومان0 تومان
لپه 900 گرمی گلستان
لپه 900 گرمی گلستان
36,900 تومان34,950 تومان
نخود درشت 450 گرمی کشت سبز
نخود درشت 450 گرمی کشت سبز
8,100 تومان0 تومان
ماش 450 گرمی کشت سبز
ماش 450 گرمی کشت سبز
14,000 تومان0 تومان
لوبیا قرمز جگری 450 گرمی کشت سبز
لوبیا قرمز جگری 450 گرمی کشت سبز
10,400 تومان0 تومان
لوبیا سفید 900 گرمی کشت سبز
لوبیا سفید 900 گرمی کشت سبز

0 تومان

لوبیا چیتی 450 گرمی کشت سبز
لوبیا چیتی 450 گرمی کشت سبز
13,700 تومان12,200 تومان
لوبیا پلو ریز 450 گرمی کشت سبز
لوبیا پلو ریز 450 گرمی کشت سبز
19,500 تومان0 تومان
لوبیا پلو درشت 450 گرمی کشت سبز
لوبیا پلو درشت 450 گرمی کشت سبز
17,000 تومان0 تومان
لپه باقلا سبز 700 گرمی کشت سبز
لپه باقلا سبز 700 گرمی کشت سبز
9,400 تومان0 تومان
لپه باقلا سبز 200 گرمی کشت سبز
لپه باقلا سبز 200 گرمی کشت سبز
11,000 تومان0 تومان
لپه اذر شهری 450 گرمی کشت سبز
لپه اذر شهری 450 گرمی کشت سبز
12,500 تومان0 تومان
گندم پوست کنده 900 گرمی کشت سبز
گندم پوست کنده 900 گرمی کشت سبز
4,100 تومان0 تومان
گندم پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
گندم پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
4,100 تومان0 تومان
کنجد 100 گرمی کشت سبز
کنجد 100 گرمی کشت سبز
9,000 تومان0 تومان
لوبیا قرمز کپسولی 450 گرمی کشت سبز
لوبیا قرمز کپسولی 450 گرمی کشت سبز
12,600 تومان0 تومان
عدس ریز 450 گرمی کشت سبز
عدس ریز 450 گرمی کشت سبز
8,000 تومان0 تومان
دانه ذرت 150 گرمی کشت سبز
دانه ذرت 150 گرمی کشت سبز

0 تومان

دانه ذرت 250 گرمی کشت سبز
دانه ذرت 250 گرمی کشت سبز
7,200 تومان0 تومان
دال عدس 450 گرمی کشت سبز
دال عدس 450 گرمی کشت سبز
9,800 تومان0 تومان
جو پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
جو پوست کنده 300 گرمی کشت سبز
4,100 تومان3,870 تومان
جو پرک 200 گرمی کشت سبز
جو پرک 200 گرمی کشت سبز
3,900 تومان3,600 تومان
بلغور گندم 300 گرمی کشت سبز
بلغور گندم 300 گرمی کشت سبز
5,000 تومان4,600 تومان
بلغور جو 300 گرمی کشت سبز
بلغور جو 300 گرمی کشت سبز
5,000 تومان4,700 تومان
نخود درشت 900 گرمی فارس
نخود درشت 900 گرمی فارس
14,200 تومان0 تومان
لپه 450 گرمی شاهسوند
لپه 450 گرمی شاهسوند

0 تومان

دال عدس 450 گرمی شاهسوند
دال عدس 450 گرمی شاهسوند

0 تومان

جو پرک 250 گرمی شاهسوند
جو پرک 250 گرمی شاهسوند

0 تومان

سویا 250 گرمی سبحان
سویا 250 گرمی سبحان
2,400 تومان2,350 تومان
لوبیا قرمز 450 گرمی چاپاتی
لوبیا قرمز 450 گرمی چاپاتی
5,800 تومان0 تومان
لوبیا چیتی 450 گرمی چاپاتی
لوبیا چیتی 450 گرمی چاپاتی
8,100 تومان0 تومان
لپه آذر شهری فله ای 1 کیلوگرم
لپه آذر شهری فله ای 1 کیلوگرم
23,000 تومان21,250 تومان
لوبیا پلویی ریز 400 گرمی والاد
لوبیا پلویی ریز 400 گرمی والاد
10,500 تومان0 تومان
لوبیا پلویی درشت 400 گرمی والاد
لوبیا پلویی درشت 400 گرمی والاد
11,400 تومان0 تومان
لوبیا پلویی درشت 400 گرمی والاد
لوبیا پلویی درشت 400 گرمی والاد
10,250 تومان0 تومان
لوبیا پلویی ریز 400 گرمی والاد
لوبیا پلویی ریز 400 گرمی والاد
9,500 تومان0 تومان
لوبیا چیتی 400 گرمی والاد
لوبیا چیتی 400 گرمی والاد
9,500 تومان0 تومان
لوبیا قرمز 400 گرمی والاد
لوبیا قرمز 400 گرمی والاد
6,500 تومان0 تومان
دال عدس 400 گرمی والاد
دال عدس 400 گرمی والاد
5,200 تومان0 تومان
دال عدس 800 گرمی والاد
دال عدس 800 گرمی والاد
11,200 تومان0 تومان
دال عدس 900 گرمی والاد
دال عدس 900 گرمی والاد
12,400 تومان0 تومان
عدس ریز 400 گرمی والاد
عدس ریز 400 گرمی والاد
5,200 تومان0 تومان
عدس درشت 400 گرمی والاد
عدس درشت 400 گرمی والاد
5,200 تومان0 تومان
ماش 400 گرمی والاد
ماش 400 گرمی والاد
10,500 تومان0 تومان
لپه آذر شهری 400 گرمی والاد
لپه آذر شهری 400 گرمی والاد
6,600 تومان0 تومان
نخود ریز 400 گرمی والاد
نخود ریز 400 گرمی والاد
6,500 تومان0 تومان
نخود درشت 400 گرمی والاد
نخود درشت 400 گرمی والاد
7,350 تومان0 تومان
پروتئین سویا 120 گرمی والاد
پروتئین سویا 120 گرمی والاد
1,700 تومان0 تومان
پروتئین سویا 200 گرمی والاد
پروتئین سویا 200 گرمی والاد
2,500 تومان0 تومان
دال عدس 400 گرمی والاد
دال عدس 400 گرمی والاد
6,400 تومان0 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس