x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

همبرگر معمولی 30 درصد 500 گرمی شام شام
همبرگر معمولی 30 درصد 500 گرمی شام شام
14,400 تومان11,800 تومان
همبرگر ممتاز 60% شام شام
همبرگر ممتاز 60% شام شام
23,000 تومان20,250 تومان
همبر گر لکاتک
همبر گر لکاتک
17,200 تومان0 تومان
همبر گر لکاتک
همبر گر لکاتک
12,000 تومان0 تومان
قارچ برگر لکاتک
قارچ برگر لکاتک
16,000 تومان0 تومان
چیز برگر لکاتک
چیز برگر لکاتک
16,500 تومان0 تومان
همبر گر 90 درصد شمه
همبر گر 90 درصد شمه

0 تومان

کباب لقمه 30 درصد گوشت 600 گرمی شام شام
کباب لقمه 30 درصد گوشت 600 گرمی شام شام
13,700 تومان12,600 تومان
تاپ برگر 90% شام شام
تاپ برگر 90% شام شام
29,700 تومان26,200 تومان
همبرگر ویژه 90 درصد دمس
همبرگر ویژه 90 درصد دمس
34,280 تومان32,040 تومان
همبرگر معمولی 30 % گوشت 5 عددی دمس
همبرگر معمولی 30 % گوشت 5 عددی دمس
15,080 تومان13,490 تومان
همبرگر ممتاز گوسفندی 60 درصد 5 عددی دمس
همبرگر ممتاز گوسفندی 60 درصد 5 عددی دمس
26,580 تومان24,790 تومان
همبرگر مخصوص با پنیر 4 عددی 60% گوشت دمس
همبرگر مخصوص با پنیر 4 عددی 60% گوشت دمس
16,500 تومان15,250 تومان
همبرگر ذغالی خانواده 4 عددی 90% گوشت دمس
همبرگر ذغالی خانواده 4 عددی 90% گوشت دمس
31,250 تومان29,370 تومان
مرغ برگر 75% گوشت 5 عددی دمس
مرغ برگر 75% گوشت 5 عددی دمس
30,980 تومان28,990 تومان
کباب لقمه مخصوص گوشت قرمز 70% دمس
کباب لقمه مخصوص گوشت قرمز 70% دمس
22,960 تومان21,230 تومان
کباب لقمه 70% گوشت گوسفندی 12 عددی دمس
کباب لقمه 70% گوشت گوسفندی 12 عددی دمس
25,740 تومان23,870 تومان
کباب لقمه معمولی 30 درصد دمس
کباب لقمه معمولی 30 درصد دمس
17,360 تومان15,680 تومان
همبرگر 30 درصد معمولی 110
همبرگر 30 درصد معمولی 110

0 تومان

کباب ممتاز سفیر
کباب ممتاز سفیر
8,400 تومان0 تومان
همبرگر ممتاز سفیر
همبرگر ممتاز سفیر

0 تومان

کباب لقمه معمولی سفیر
کباب لقمه معمولی سفیر
6,490 تومان0 تومان
همبرگر معمولی 5 عددی سفیر
همبرگر معمولی 5 عددی سفیر
6,200 تومان0 تومان
کباب لقمه ممتاز 70% گوشت 450 گرمی شام شام
کباب لقمه ممتاز 70% گوشت 450 گرمی شام شام
14,700 تومان0 تومان
همبرگر مخصوص 60 درصد 5 عددی دمس
همبرگر مخصوص 60 درصد 5 عددی دمس
30,980 تومان28,990 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس