x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

کرانچی بزرگ چی توز
کرانچی بزرگ چی توز
4,000 تومان3,850 تومان
چیپس نمکی دل مزه
چیپس نمکی دل مزه
5,000 تومان4,750 تومان
چیپس فلفلی دل مزه
چیپس فلفلی دل مزه
5,000 تومان4,750 تومان
چی پلت چی توز
چی پلت چی توز
2,000 تومان1,900 تومان
برنجک حجیم شده پیاز جعفری داچی
برنجک حجیم شده پیاز جعفری داچی
3,000 تومان2,600 تومان
برنجک حجیم شده پنیری داچی
برنجک حجیم شده پنیری داچی
3,000 تومان2,600 تومان
برنجک حجیم شده فلفلی داچی
برنجک حجیم شده فلفلی داچی
3,000 تومان2,600 تومان
برنجک حجیم شده کچاپ داچی
برنجک حجیم شده کچاپ داچی
3,000 تومان2,600 تومان
سوپر چیپس مزمز
سوپر چیپس مزمز
4,000 تومان3,700 تومان
اسنک طلایی کوچک چی توز
اسنک طلایی کوچک چی توز
3,000 تومان2,820 تومان
چیپس خلال کوچک مزمز
چیپس خلال کوچک مزمز
5,000 تومان4,650 تومان
اسنک حلقه ای چی توز
اسنک حلقه ای چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
استیک کچاپ چی توز
استیک کچاپ چی توز
5,000 تومان4,750 تومان
اسنک چرخی چی توز
اسنک چرخی چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
اسنک موتوری چی توز
اسنک موتوری چی توز
5,000 تومان4,750 تومان
پاپ کرن پنیری کوچک چی توز
پاپ کرن پنیری کوچک چی توز
1,500 تومان1,420 تومان
اسنک موتوری چی توز
اسنک موتوری چی توز
3,000 تومان2,820 تومان
مغز تخمه هندوانه مزمز
مغز تخمه هندوانه مزمز
5,000 تومان4,870 تومان
پاپ کرن نمکی چاکلز
پاپ کرن نمکی چاکلز
3,000 تومان2,700 تومان
پاپ کرن پنیری چاکلز
پاپ کرن پنیری چاکلز
3,000 تومان2,700 تومان
مینی اسنک لینا
مینی اسنک لینا
2,000 تومان1,820 تومان
پاپ کرن کچاپ چاکلز
پاپ کرن کچاپ چاکلز
3,000 تومان2,700 تومان
اسنک طلائی بزرگ چی توز
اسنک طلائی بزرگ چی توز
5,000 تومان4,750 تومان
چیپس نمکی چاکلز
چیپس نمکی چاکلز

4,000 تومان

چیپس کچاپ چاکلز
چیپس کچاپ چاکلز

4,000 تومان

اسنک حلقه ای چی توز
اسنک حلقه ای چی توز
3,000 تومان2,820 تومان
چیپس کچاپ چی توز
چیپس کچاپ چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز
چیپس سرکه نمکی چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
چیپس فلفلی چی توز
چیپس فلفلی چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
چیپس نمکی چی توز
چیپس نمکی چی توز
4,000 تومان3,800 تومان
چیپس خلال متوسط مزمز
چیپس خلال متوسط مزمز
10,000 تومان9,250 تومان
 بادام زمینی فلفلی مزمز
بادام زمینی فلفلی مزمز
3,000 تومان2,850 تومان
چیپس طعم دار چاکلز
چیپس طعم دار چاکلز
3,000 تومان2,700 تومان
اسنک توپی سوپر لینا
اسنک توپی سوپر لینا
4,000 تومان3,700 تومان
اسنک لوله ای لینا
اسنک لوله ای لینا
6,000 تومان5,650 تومان
بوشار پنیری لینا
بوشار پنیری لینا
3,000 تومان2,750 تومان
چیپس خلال بزرگ مزمز
چیپس خلال بزرگ مزمز
10,000 تومان9,350 تومان
اسنک ساده 165 گرمی پرینگلز
اسنک ساده 165 گرمی پرینگلز
10,000 تومان0 تومان
اسنک ساده 40 گرمی پرینگلز
اسنک ساده 40 گرمی پرینگلز
4,000 تومان0 تومان
اسنک پاپریکا 40 گرمی پرینگلز
اسنک پاپریکا 40 گرمی پرینگلز
4,000 تومان0 تومان
اسنک کرانچی پنیری متوسط 75 گرمی چی توز
اسنک کرانچی پنیری متوسط 75 گرمی چی توز
500 تومان0 تومان
 پفک قلبی مینو
پفک قلبی مینو
1,000 تومان0 تومان
 پفک  مینو
پفک مینو
3,000 تومان0 تومان
پفک مینو
پفک مینو
3,500 تومان0 تومان
 سوپر چیپس خانواده مزمز
سوپر چیپس خانواده مزمز
16,000 تومان0 تومان
 سوپر چیپس  مزمز
سوپر چیپس مزمز
3,000 تومان0 تومان
 چیپس خلالی مزمز
چیپس خلالی مزمز
6,000 تومان0 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز
چیپس سرکه نمکی چی توز

0 تومان

چیپس فلفلی چی توز
چیپس فلفلی چی توز
2,500 تومان0 تومان
چی توز موتوری چی توز
چی توز موتوری چی توز

0 تومان

چی توز موتوری چی توز
چی توز موتوری چی توز

0 تومان

چی توز موتوری
چی توز موتوری

0 تومان

چی پلت گوجه تند چی توز
چی پلت گوجه تند چی توز

0 تومان

چی پلت کچاپ چی توز
چی پلت کچاپ چی توز

0 تومان

چی پلت فلفلی چی توز
چی پلت فلفلی چی توز

0 تومان

پاپ کورن پفیلا کچاپ چی توز
پاپ کورن پفیلا کچاپ چی توز
2,000 تومان1,750 تومان
پاپ کورن پفیلا سرکه چی توز
پاپ کورن پفیلا سرکه چی توز
2,000 تومان1,750 تومان
پاپ کورن پفیلا پنیری چی توز
پاپ کورن پفیلا پنیری چی توز
2,000 تومان1,750 تومان
پاپ چیپس فلفل هالوپینو چی توز
پاپ چیپس فلفل هالوپینو چی توز
2,000 تومان0 تومان
پاپ چیپس سرکه بالزامیک چی توز
پاپ چیپس سرکه بالزامیک چی توز
2,000 تومان0 تومان
پاپ چیپس پنیر چدار چی توز
پاپ چیپس پنیر چدار چی توز
2,000 تومان0 تومان
اسنک فسقلی ویژه چی توز
اسنک فسقلی ویژه چی توز
1,000 تومان0 تومان
چیپس نمکی چاکلز
چیپس نمکی چاکلز

0 تومان

چیپس نمکی چاکلز
چیپس نمکی چاکلز

0 تومان

چیپس ماست و ریحان چاکلز
چیپس ماست و ریحان چاکلز

0 تومان

چیپس ماست و ریحان چاکلز
چیپس ماست و ریحان چاکلز

0 تومان

چیپس کچاپ چاکلز
چیپس کچاپ چاکلز

0 تومان

چیپس کچاپ چاکلز
چیپس کچاپ چاکلز

0 تومان

چیپس قارچ و خامه چاکلز
چیپس قارچ و خامه چاکلز

0 تومان

چیپس فلفلی تند چاکلز
چیپس فلفلی تند چاکلز

0 تومان

چیپس سرکه چاکلز
چیپس سرکه چاکلز

0 تومان

چیپس سرکه چاکلز
چیپس سرکه چاکلز

0 تومان

چیپس پنیر چدار چاکلز
چیپس پنیر چدار چاکلز

0 تومان

اسنک پنیری چاکلز
اسنک پنیری چاکلز

0 تومان

اسنک پنیری چاکلز
اسنک پنیری چاکلز

0 تومان

اسنک پنیری چاکلز
اسنک پنیری چاکلز

0 تومان

اسنک چاکلز
اسنک چاکلز
2,000 تومان1,850 تومان
چیپس پیاز و جعفری پوتا
چیپس پیاز و جعفری پوتا
6,950 تومان0 تومان
چیپس استوانه ای فلفلی پوتا
چیپس استوانه ای فلفلی پوتا
6,950 تومان0 تومان
چیپس استوانه ای ساده پوتا
چیپس استوانه ای ساده پوتا
6,950 تومان0 تومان
اسنک کرانچی فلفلی  بزرگ چی توز
اسنک کرانچی فلفلی بزرگ چی توز
3,000 تومان0 تومان
اسنک کرانچی پنیری بزرگ چی توز
اسنک کرانچی پنیری بزرگ چی توز
3,000 تومان0 تومان
 چیپس خلالی مزمز
چیپس خلالی مزمز
8,000 تومان0 تومان
 مزه چیپس چیلی مزمز
مزه چیپس چیلی مزمز
4,000 تومان0 تومان
پاپ کورن بدون پوسته کچاپ لینا
پاپ کورن بدون پوسته کچاپ لینا
2,500 تومان0 تومان
پاپ کورن بدون پوسته کره ای لینا
پاپ کورن بدون پوسته کره ای لینا
2,500 تومان0 تومان
چیپس کچاپ چاکلز
چیپس کچاپ چاکلز
3,000 تومان2,850 تومان
چیپس فلفلی تند چاکلز
چیپس فلفلی تند چاکلز
3,000 تومان2,850 تومان
چیپس ماست و ریحان چاکلز
چیپس ماست و ریحان چاکلز
3,000 تومان2,850 تومان
چیپس سرکه ای چاکلز
چیپس سرکه ای چاکلز
3,000 تومان2,850 تومان
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا
5,000 تومان4,750 تومان
چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا
چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا
5,000 تومان4,750 تومان
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا
5,000 تومان4,750 تومان
چیپس ذرت پنیری ترددیلا
چیپس ذرت پنیری ترددیلا
5,000 تومان4,750 تومان
اسنک بزرگ چی توز موتوری
اسنک بزرگ چی توز موتوری
8,000 تومان7,500 تومان
چی پف بالشتی جعبه ای چی توز
چی پف بالشتی جعبه ای چی توز
25,000 تومان23,300 تومان
شوکو چیپس سلامت
شوکو چیپس سلامت
7,000 تومان6,500 تومان
مینی اسنک لینا
مینی اسنک لینا
1,000 تومان900 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس