x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.عصر بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
4,460 تومان4,050 تومان
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
5,950 تومان5,620 تومان
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
8,130 تومان7,690 تومان
خیار شور ویژه 630 گرمی بقاء
خیار شور ویژه 630 گرمی بقاء
7,200 تومان6,450 تومان
خیار شور ممتاز بقاء
خیار شور ممتاز بقاء
5,900 تومان5,350 تومان
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
12,400 تومان11,200 تومان
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
16,900 تومان15,950 تومان
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
9,500 تومان9,050 تومان
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
17,500 تومان16,500 تومان
کمپوت گلابی 400 گرمی یک و یک
کمپوت گلابی 400 گرمی یک و یک
11,500 تومان11,000 تومان
کمپوت سیب 410 گرمی یک و یک
کمپوت سیب 410 گرمی یک و یک
9,400 تومان9,000 تومان
کمپوت گیلاس 410 گرمی یک و یک
کمپوت گیلاس 410 گرمی یک و یک
8,000 تومان7,720 تومان
 خیارشور شیشه سوپر ویژه هخامنش
خیارشور شیشه سوپر ویژه هخامنش
8,500 تومان7,500 تومان
ترشی مخلوط بزرگ هخامنش
ترشی مخلوط بزرگ هخامنش
12,000 تومان11,000 تومان
ترشی موسیر امتیس
ترشی موسیر امتیس
12,200 تومان11,100 تومان
ترشی سیرگل امتیس
ترشی سیرگل امتیس
12,400 تومان11,800 تومان
ترشی سیر مروارید امتیس
ترشی سیر مروارید امتیس

15,000 تومان

زیتون سیاه القائم
زیتون سیاه القائم
12,500 تومان11,600 تومان
زیتون مغز دار 700 گرمی محسن
زیتون مغز دار 700 گرمی محسن
26,800 تومان25,500 تومان
زیتون با هسته 700 گرمی محسن
زیتون با هسته 700 گرمی محسن
12,200 تومان11,350 تومان
کمپوت مخلوط میوه 425 گرمی لئونارد
کمپوت مخلوط میوه 425 گرمی لئونارد
21,000 تومان20,000 تومان
کمپوت انبه 425 گرمی لئونارد
کمپوت انبه 425 گرمی لئونارد
22,000 تومان21,000 تومان
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
4,200 تومان3,600 تومان
خیار شور درجه یک 680 گرمی لذیذ
خیار شور درجه یک 680 گرمی لذیذ
3,900 تومان3,650 تومان
ترشی مخلوط 680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط 680 گرمی لذیذ
8,300 تومان7,300 تومان
ترشی لبو 680 گرمی لذیذ
ترشی لبو 680 گرمی لذیذ
2,950 تومان2,600 تومان
ترشی کلم 680 گرمی لذیذ
ترشی کلم 680 گرمی لذیذ
2,800 تومان2,450 تومان
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
6,240 تومان5,350 تومان
ترشی فلفل هالوپینو تند 500 گرمی گل باز
ترشی فلفل هالوپینو تند 500 گرمی گل باز
11,700 تومان11,050 تومان
کمپوت گیلاس 450 گرمی قدس
کمپوت گیلاس 450 گرمی قدس

4,200 تومان

ترشی سیر مروارید 230 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 230 گرمی طراوت
5,200 تومان5,020 تومان
ترشی سیر مروارید 600 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 600 گرمی طراوت
12,000 تومان11,350 تومان
ترشی سیر قهوه ای 600 گرمی طراوت
ترشی سیر قهوه ای 600 گرمی طراوت

8,500 تومان

زیتون شور بدون هسته 700 گرمی طراوت
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی طراوت
13,870 تومان12,880 تومان
کمپوت آلبالو 350 گرمی شهدین
کمپوت آلبالو 350 گرمی شهدین
5,500 تومان4,550 تومان
زیتون سیاه 450 گرمی RS
زیتون سیاه 450 گرمی RS
11,000 تومان10,000 تومان
زیتون سیاه 200 گرمی RS
زیتون سیاه 200 گرمی RS
6,500 تومان6,000 تومان
خیار شور سوپر ویژه سمردیس
خیار شور سوپر ویژه سمردیس
13,000 تومان11,900 تومان
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت
زیتون ممتاز 680 گرمی اصالت

10,900 تومان

ترشی مخلوط زیتون و فلفل دلمه اصالت
ترشی مخلوط زیتون و فلفل دلمه اصالت

5,700 تومان

ترشی فلفل اصالت
ترشی فلفل اصالت
6,000 تومان5,550 تومان
ترشی سیرگل کارامل 680 گرمی اصالت
ترشی سیرگل کارامل 680 گرمی اصالت

12,700 تومان

کمپوت هلو 660 گرمی سحر
کمپوت هلو 660 گرمی سحر
9,200 تومان8,820 تومان
کمپوت گیلاس سحر
کمپوت گیلاس سحر
11,500 تومان11,000 تومان
کمپوت زرد آلو سحر
کمپوت زرد آلو سحر
7,300 تومان6,950 تومان
کمپوت آلبالو 660 گرمی سحر
کمپوت آلبالو 660 گرمی سحر
7,900 تومان7,550 تومان
کمپوت انجیر 650 گرمی سحر
کمپوت انجیر 650 گرمی سحر
7,900 تومان7,570 تومان
زیتون شور 240 گرمی سحر
زیتون شور 240 گرمی سحر

3,650 تومان

زیتون شور 640 گرمی سحر
زیتون شور 640 گرمی سحر

8,600 تومان

ترشی مخلوط 650 گرمی سحر
ترشی مخلوط 650 گرمی سحر

3,800 تومان

ترشی لیته 640 گرمی سحر
ترشی لیته 640 گرمی سحر

3,250 تومان

ترشی فلفل همدانی 630 گرمی سحر
ترشی فلفل همدانی 630 گرمی سحر

3,050 تومان

ترشی فلفل 620 گرمی سحر
ترشی فلفل 620 گرمی سحر
6,000 تومان5,700 تومان
ترشی بندری 640 گرمی سحر
ترشی بندری 640 گرمی سحر

3,150 تومان

زیتون سیاه 400 گرمی سبزینه تک
زیتون سیاه 400 گرمی سبزینه تک
4,850 تومان4,620 تومان
زیتون اسلایس 700 گرمی سبزینه تک
زیتون اسلایس 700 گرمی سبزینه تک
19,000 تومان18,250 تومان
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی سبزینه تک
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی سبزینه تک
9,400 تومان8,200 تومان
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک

16,500 تومان

کمپوت گیلاس زشک
کمپوت گیلاس زشک
3,500 تومان3,250 تومان
کمپوت هلو اروم آدا
کمپوت هلو اروم آدا
8,500 تومان8,050 تومان
کمپوت گیلاس 750 گرمی اروم آدا
کمپوت گیلاس 750 گرمی اروم آدا
10,900 تومان10,400 تومان
زیتون 750 گرمی اروم آدا
زیتون 750 گرمی اروم آدا
12,900 تومان12,200 تومان
خیار شور اروم آدا
خیار شور اروم آدا
5,000 تومان4,750 تومان
ترشی مخلوط درشت اروم آدا
ترشی مخلوط درشت اروم آدا
8,900 تومان8,350 تومان
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
4,900 تومان4,650 تومان
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
16,000 تومان15,450 تومان
زیتون شور حلقه ای 600 گرمی ارشیا
زیتون شور حلقه ای 600 گرمی ارشیا
25,000 تومان24,360 تومان
ترشی موسیر دلتا
ترشی موسیر دلتا
8,480 تومان7,740 تومان
ترشی مخلوط دلتا
ترشی مخلوط دلتا
3,000 تومان2,700 تومان
زیتون شور هسته دار 275 گرمی وکیوم آرشیا
زیتون شور هسته دار 275 گرمی وکیوم آرشیا
8,000 تومان7,450 تومان
زیتون شور بدون هسته ارشیا
زیتون شور بدون هسته ارشیا
24,000 تومان23,000 تومان
زیتون شور 660 گرمی ارشیا
زیتون شور 660 گرمی ارشیا

11,500 تومان

زیتون پرورده 500 گرمی ارشیا
زیتون پرورده 500 گرمی ارشیا
25,000 تومان23,500 تومان
زیتون پرورده 230 گرمی ارشیا
زیتون پرورده 230 گرمی ارشیا
15,000 تومان13,470 تومان
زیتون پرورده 1000 گرمی ارشیا
زیتون پرورده 1000 گرمی ارشیا
25,000 تومان23,500 تومان
خیار شور 650 گرمی دایان
خیار شور 650 گرمی دایان

5,000 تومان

خیار شور ممتاز 750 گرمی دادفر
خیار شور ممتاز 750 گرمی دادفر
5,500 تومان5,100 تومان
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی دادفر
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی دادفر
7,600 تومان7,050 تومان
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
2,450 تومان2,250 تومان
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
8,900 تومان8,500 تومان
زیتون سبز ویژه طعم دار 3 کیلو گرمی سبزینه تک
زیتون سبز ویژه طعم دار 3 کیلو گرمی سبزینه تک
75,000 تومان72,000 تومان
زیتون یونانی ساندی
زیتون یونانی ساندی
17,000 تومان14,750 تومان
کمپوت گیلاس 370 گرمی قوطی شاهسوند
کمپوت گیلاس 370 گرمی قوطی شاهسوند
10,500 تومان10,000 تومان
کمپوت گیلاس 400 گرمی دایان
کمپوت گیلاس 400 گرمی دایان
10,500 تومان10,000 تومان
کمپوت آناناس کوچک 227
کمپوت آناناس کوچک 227
8,000 تومان7,250 تومان
خیار شور سوپر ویژه حلب یک و یک
خیار شور سوپر ویژه حلب یک و یک
54,500 تومان50,000 تومان
زیتون ساندی
زیتون ساندی
16,000 تومان13,250 تومان
کمپوت آلوئه ورا 425 گرمی لوسی
کمپوت آلوئه ورا 425 گرمی لوسی
11,500 تومان10,900 تومان
ترشی مخلوط ریز با زیتون سبزینه تک
ترشی مخلوط ریز با زیتون سبزینه تک
5,500 تومان5,200 تومان
کمپوت آناناس کلیددار 540 گرمی كلاسى
کمپوت آناناس کلیددار 540 گرمی كلاسى
12,000 تومان10,750 تومان
کمپوت آناناس3 کیلو گرمی یک و یک
کمپوت آناناس3 کیلو گرمی یک و یک
40,000 تومان39,000 تومان
کمپوت گلابی 430 گرمی چاشنی
کمپوت گلابی 430 گرمی چاشنی
9,500 تومان9,150 تومان
خیار شور 630 گرمی درجه 1 چاشنی
خیار شور 630 گرمی درجه 1 چاشنی
8,500 تومان7,900 تومان
ترشی سیر سفید اصالت
ترشی سیر سفید اصالت
16,800 تومان15,350 تومان
ترشی موسیر زرد 640 گرمی اصالت
ترشی موسیر زرد 640 گرمی اصالت
12,500 تومان12,150 تومان
زیتون شور 1 کیلو گرمی امتیس
زیتون شور 1 کیلو گرمی امتیس

190,000 تومان

خیار شور ویژه 1 کیلو گرمی امتیس
خیار شور ویژه 1 کیلو گرمی امتیس

61,000 تومان

زیتون ایساتیس
زیتون ایساتیس
7,500 تومان7,050 تومان
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
3,915 تومان3,650 تومان
خیار شور ویژه 1 کیلو گرمی پونک
خیار شور ویژه 1 کیلو گرمی پونک

8,000 تومان

×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس