x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

کمپوت آناناس 540 گرمی کلیددار
کمپوت آناناس 540 گرمی کلیددار
23,000 تومان21,400 تومان
زیتون سبز 350 گرمی Torrent
زیتون سبز 350 گرمی Torrent
20,000 تومان18,000 تومان
کمپوت گیلاس 410 گرمی یک و یک
کمپوت گیلاس 410 گرمی یک و یک
17,100 تومان15,550 تومان
ترشی سیر مروارید 670 گرمی سبزینه تک
ترشی سیر مروارید 670 گرمی سبزینه تک
19,000 تومان17,950 تومان
زیتون سیاه 700 گرمی سبزینه تک
زیتون سیاه 700 گرمی سبزینه تک
23,000 تومان22,250 تومان
زیتون سیاه 350 گرمی سابروس
زیتون سیاه 350 گرمی سابروس
22,000 تومان20,250 تومان
زیتون سوپر ویژه دلتا
زیتون سوپر ویژه دلتا
27,000 تومان20,250 تومان
کمپوت آناناس یک و یک
کمپوت آناناس یک و یک
27,000 تومان25,500 تومان
ترشی سیر گل آمتیس
ترشی سیر گل آمتیس
16,000 تومان14,650 تومان
کمپوت آلبالو 500 گرمی اروم آدا
کمپوت آلبالو 500 گرمی اروم آدا
13,950 تومان13,470 تومان
کمپوت آلوئه ورا 440 گرمی یک و یک
کمپوت آلوئه ورا 440 گرمی یک و یک
25,400 تومان23,450 تومان
کمپوت سیب 400 گرمی اروم آدا
کمپوت سیب 400 گرمی اروم آدا
10,500 تومان9,900 تومان
خیار شور درجه یک 680 گرمی دادفر
خیار شور درجه یک 680 گرمی دادفر
15,000 تومان13,250 تومان
ترشی مخلوط درشت امتیس
ترشی مخلوط درشت امتیس
9,900 تومان9,020 تومان
ترشی لیته 380 گرمی پیرادل
ترشی لیته 380 گرمی پیرادل
7,700 تومان7,250 تومان
زیتون بی هسته وکیوم صالحی
زیتون بی هسته وکیوم صالحی
17,000 تومان16,200 تومان
ترشی فلفل سوزنی شیشه 650 گرمی صالحی
ترشی فلفل سوزنی شیشه 650 گرمی صالحی
14,000 تومان13,350 تومان
ترشی بندری 670گرمی مهرام
ترشی بندری 670گرمی مهرام
12,500 تومان12,000 تومان
زیتون شور وکیوم 850 گرمی ارشیا
زیتون شور وکیوم 850 گرمی ارشیا
29,500 تومان27,750 تومان
خیارشور ویژه فله ای 1 کیلوگرم هخامنش
خیارشور ویژه فله ای 1 کیلوگرم هخامنش
20,000 تومان18,500 تومان
کمپوت گلابی 700 گرمی شیشه ای اروم آدا
کمپوت گلابی 700 گرمی شیشه ای اروم آدا
17,500 تومان16,600 تومان
زیتون پرورده 230 گرمی ارشیا
زیتون پرورده 230 گرمی ارشیا
14,000 تومان13,150 تومان
خیار شور ویژه 650 گرمی دلپذیر
خیار شور ویژه 650 گرمی دلپذیر
17,000 تومان15,320 تومان
ترشی لیته 700 گرمی اروم آدا
ترشی لیته 700 گرمی اروم آدا
12,500 تومان11,750 تومان
زیتون سیاه اسلایس 5 کیلوگرمی سبزینه تک
زیتون سیاه اسلایس 5 کیلوگرمی سبزینه تک

96,300 تومان

ترشی فلفل سبز 460 گرمی لویی
ترشی فلفل سبز 460 گرمی لویی
15,000 تومان13,500 تومان
ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
4,460 تومان0 تومان
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
8,000 تومان7,050 تومان
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
8,130 تومان7,690 تومان
خیار شور ویژه 630 گرمی بقاء
خیار شور ویژه 630 گرمی بقاء
7,200 تومان0 تومان
خیار شور ممتاز بقاء
خیار شور ممتاز بقاء
5,900 تومان0 تومان
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
12,400 تومان0 تومان
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
16,900 تومان15,950 تومان
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
9,500 تومان9,050 تومان
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
17,500 تومان16,500 تومان
کمپوت گلابی 400 گرمی یک و یک
کمپوت گلابی 400 گرمی یک و یک
11,500 تومان11,000 تومان
کمپوت سیب 410 گرمی یک و یک
کمپوت سیب 410 گرمی یک و یک
9,400 تومان9,000 تومان
 خیارشور شیشه سوپر ویژه هخامنش
خیارشور شیشه سوپر ویژه هخامنش
8,500 تومان0 تومان
ترشی مخلوط بزرگ هخامنش
ترشی مخلوط بزرگ هخامنش
12,000 تومان11,000 تومان
ترشی موسیر امتیس
ترشی موسیر امتیس
12,200 تومان0 تومان
ترشی سیرگل امتیس
ترشی سیرگل امتیس
12,400 تومان0 تومان
ترشی سیر مروارید امتیس
ترشی سیر مروارید امتیس
19,800 تومان18,350 تومان
زیتون سیاه القائم
زیتون سیاه القائم
12,500 تومان11,750 تومان
زیتون مغز دار 700 گرمی محسن
زیتون مغز دار 700 گرمی محسن
26,800 تومان0 تومان
زیتون با هسته 700 گرمی محسن
زیتون با هسته 700 گرمی محسن
12,200 تومان0 تومان
کمپوت مخلوط میوه 425 گرمی لئونارد
کمپوت مخلوط میوه 425 گرمی لئونارد
21,000 تومان0 تومان
کمپوت انبه 425 گرمی لئونارد
کمپوت انبه 425 گرمی لئونارد
22,000 تومان21,000 تومان
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
4,200 تومان0 تومان
خیار شور درجه یک 680 گرمی لذیذ
خیار شور درجه یک 680 گرمی لذیذ
3,900 تومان0 تومان
ترشی مخلوط 680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط 680 گرمی لذیذ
8,300 تومان0 تومان
ترشی لبو 680 گرمی لذیذ
ترشی لبو 680 گرمی لذیذ
2,950 تومان0 تومان
ترشی کلم 680 گرمی لذیذ
ترشی کلم 680 گرمی لذیذ
2,800 تومان0 تومان
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
6,240 تومان0 تومان
ترشی فلفل هالوپینو تند 500 گرمی گل باز
ترشی فلفل هالوپینو تند 500 گرمی گل باز
15,000 تومان0 تومان
کمپوت گیلاس 450 گرمی قدس
کمپوت گیلاس 450 گرمی قدس

0 تومان

ترشی سیر مروارید 230 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 230 گرمی طراوت
5,200 تومان0 تومان
ترشی سیر مروارید 600 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 600 گرمی طراوت
12,000 تومان0 تومان
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی طراوت
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی طراوت
13,870 تومان0 تومان
زیتون سیاه 450 گرمی RS
زیتون سیاه 450 گرمی RS
11,000 تومان0 تومان
زیتون سیاه 200 گرمی RS
زیتون سیاه 200 گرمی RS
6,500 تومان0 تومان
خیار شور سوپر ویژه سمردیس
خیار شور سوپر ویژه سمردیس
13,000 تومان0 تومان
ترشی فلفل اصالت
ترشی فلفل اصالت
6,000 تومان0 تومان
کمپوت هلو 660 گرمی سحر
کمپوت هلو 660 گرمی سحر
9,200 تومان0 تومان
کمپوت گیلاس سحر
کمپوت گیلاس سحر
11,500 تومان0 تومان
کمپوت زرد آلو سحر
کمپوت زرد آلو سحر
7,300 تومان0 تومان
کمپوت آلبالو 660 گرمی سحر
کمپوت آلبالو 660 گرمی سحر
7,900 تومان0 تومان
کمپوت انجیر 650 گرمی سحر
کمپوت انجیر 650 گرمی سحر
7,900 تومان0 تومان
زیتون شور 240 گرمی سحر
زیتون شور 240 گرمی سحر

0 تومان

زیتون شور 640 گرمی سحر
زیتون شور 640 گرمی سحر

0 تومان

ترشی لیته 640 گرمی سحر
ترشی لیته 640 گرمی سحر

0 تومان

ترشی فلفل 620 گرمی سحر
ترشی فلفل 620 گرمی سحر
6,000 تومان0 تومان
زیتون سیاه 400 گرمی سبزینه تک
زیتون سیاه 400 گرمی سبزینه تک
4,850 تومان0 تومان
زیتون اسلایس 700 گرمی سبزینه تک
زیتون اسلایس 700 گرمی سبزینه تک
19,000 تومان18,250 تومان
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی سبزینه تک
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی سبزینه تک
9,400 تومان0 تومان
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک
16,500 تومان0 تومان
کمپوت گیلاس زشک
کمپوت گیلاس زشک
3,500 تومان0 تومان
کمپوت هلو اروم آدا
کمپوت هلو اروم آدا
18,900 تومان18,050 تومان
کمپوت گیلاس 750 گرمی اروم آدا
کمپوت گیلاس 750 گرمی اروم آدا
19,950 تومان18,970 تومان
زیتون 750 گرمی اروم آدا
زیتون 750 گرمی اروم آدا
20,900 تومان20,200 تومان
خیار شور اروم آدا
خیار شور اروم آدا
5,000 تومان0 تومان
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
4,900 تومان0 تومان
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
20,900 تومان20,150 تومان
ترشی مخلوط دلتا
ترشی مخلوط دلتا
3,000 تومان0 تومان
زیتون شور هسته دار 275 گرمی وکیوم آرشیا
زیتون شور هسته دار 275 گرمی وکیوم آرشیا
8,600 تومان0 تومان
زیتون پرورده 1000 گرمی ارشیا
زیتون پرورده 1000 گرمی ارشیا
25,000 تومان0 تومان
خیار شور 650 گرمی دایان
خیار شور 650 گرمی دایان
5,000 تومان0 تومان
خیار شور ممتاز 750 گرمی دادفر
خیار شور ممتاز 750 گرمی دادفر
5,500 تومان0 تومان
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی دادفر
خیار شور سوپر ویژه 700 گرمی دادفر
7,600 تومان0 تومان
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
2,450 تومان0 تومان
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
8,900 تومان8,500 تومان
زیتون سبز ویژه طعم دار 3 کیلو گرمی سبزینه تک
زیتون سبز ویژه طعم دار 3 کیلو گرمی سبزینه تک
75,000 تومان72,000 تومان
زیتون یونانی ساندی
زیتون یونانی ساندی
17,000 تومان14,750 تومان
ترشی برگ مو 1000 گرمی اروم آدا
ترشی برگ مو 1000 گرمی اروم آدا
20,900 تومان20,150 تومان
کمپوت هلو شیشه 700 گرمی اروم آدا
کمپوت هلو شیشه 700 گرمی اروم آدا
18,900 تومان18,050 تومان
کمپوت گیلاس شیشه 750 گرمی اروم آدا
کمپوت گیلاس شیشه 750 گرمی اروم آدا
19,950 تومان18,970 تومان
ترشی سیر گل 700 گرمی مهرام
ترشی سیر گل 700 گرمی مهرام
16,700 تومان15,850 تومان
خیار شور سوپر ویژه 750 گرمی تبسم
خیار شور سوپر ویژه 750 گرمی تبسم
16,000 تومان15,000 تومان
کمپوت گیلاس 370 گرمی قوطی شاهسوند
کمپوت گیلاس 370 گرمی قوطی شاهسوند
12,000 تومان10,750 تومان
کمپوت گیلاس 400 گرمی دایان
کمپوت گیلاس 400 گرمی دایان
7,000 تومان6,700 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس