x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

سوسیس مخصوص 1 کیلوگرم دمس
سوسیس مخصوص 1 کیلوگرم دمس
50,000 تومان45,500 تومان
کالباس خشک خانواده شام شام
کالباس خشک خانواده شام شام
24,250 تومان21,870 تومان
ناگت مرغ و پنیر 450 گرمی شام شام
ناگت مرغ و پنیر 450 گرمی شام شام
28,700 تومان25,350 تومان
سوسیس کوکتل 55 درصد شام شام
سوسیس کوکتل 55 درصد شام شام
30,000 تومان26,500 تومان
سوسیس پنیری 55 درصد 1 کیلوگرم دمس
سوسیس پنیری 55 درصد 1 کیلوگرم دمس
48,000 تومان45,500 تومان
کالباس لیونر خانواده شام شام
کالباس لیونر خانواده شام شام
22,800 تومان20,400 تومان
سوسیس هات داگ 70 درصد دمس
سوسیس هات داگ 70 درصد دمس
65,000 تومان60,500 تومان
کالباس خشک وکیوم 300 گرمی دمس
کالباس خشک وکیوم 300 گرمی دمس
26,250 تومان24,920 تومان
سوسیس آلمانی شام شام
سوسیس آلمانی شام شام
25,000 تومان21,750 تومان
کالباس مرغ خانواده شام شام
کالباس مرغ خانواده شام شام
20,500 تومان18,750 تومان
کالباس قارچ و مرغ خانواده شام شام
کالباس قارچ و مرغ خانواده شام شام
22,900 تومان20,450 تومان
کالباس لیونر وکیوم 200 گرم شام شام
کالباس لیونر وکیوم 200 گرم شام شام
11,700 تومان10,750 تومان
کالباس قارچ و مرغ 55% شام شام
کالباس قارچ و مرغ 55% شام شام
40,000 تومان36,000 تومان
کالباس مارتادلا خانواده شام شام
کالباس مارتادلا خانواده شام شام
14,900 تومان13,200 تومان
کالباس قارچ و مرغ وکیوم دمس
کالباس قارچ و مرغ وکیوم دمس
23,500 تومان22,350 تومان
کالباس خشک تنوری 80٪ دمس
کالباس خشک تنوری 80٪ دمس
140,000 تومان137,500 تومان
 کالباس میکس(سبزیجات)وکیوم 300 گرمی نوپرو
کالباس میکس(سبزیجات)وکیوم 300 گرمی نوپرو
19,000 تومان17,750 تومان
 کالباس سناتور(پسته ای)وکیوم  300 گرمی نوپرو
کالباس سناتور(پسته ای)وکیوم 300 گرمی نوپرو
21,000 تومان19,650 تومان
 سوسیس گودا (پنیری) وکیوم  300 گرمی نوپرو
سوسیس گودا (پنیری) وکیوم 300 گرمی نوپرو
8,400 تومان0 تومان
 سوسیس فرانکفورتر توری 500 گرمی نوپرو
سوسیس فرانکفورتر توری 500 گرمی نوپرو
24,500 تومان22,900 تومان
کالباس مارتادلا 40 درصد پونه
کالباس مارتادلا 40 درصد پونه
25,000 تومان21,900 تومان
کالباس قارچ و مرغ 55 درصد پونه
کالباس قارچ و مرغ 55 درصد پونه
45,000 تومان41,500 تومان
کالباس خشک 60 درصد پونه
کالباس خشک 60 درصد پونه
40,000 تومان37,500 تومان
 سوسیس گودا توری 500 گرمی نوپرو
سوسیس گودا توری 500 گرمی نوپرو
31,700 تومان0 تومان
سوسیس آلمانی 40 درصد 1 کیلوگرم پونه
سوسیس آلمانی 40 درصد 1 کیلوگرم پونه
24,000 تومان21,900 تومان
سوسیس مخصوص پونه
سوسیس مخصوص پونه
16,000 تومان0 تومان
بیکن فرانسوی وکیوم 250 گرمی دمس
بیکن فرانسوی وکیوم 250 گرمی دمس
16,000 تومان0 تومان
ژامبون کاپری دمس
ژامبون کاپری دمس

0 تومان

سوسیس آلمانی دمس
سوسیس آلمانی دمس
16,600 تومان0 تومان
سوسیس پنیری 55 درصد گوشت 1 کیلوگرم دمس
سوسیس پنیری 55 درصد گوشت 1 کیلوگرم دمس
12,200 تومان0 تومان
سوسیس ویژه سفیر
سوسیس ویژه سفیر

0 تومان

سوسیس هات داگ سفیر
سوسیس هات داگ سفیر
17,000 تومان0 تومان
سوسیس هات داگ 500 گرمی توری نوپرو
سوسیس هات داگ 500 گرمی توری نوپرو
13,750 تومان0 تومان
کالباس خشک خانواده دمس
کالباس خشک خانواده دمس
29,300 تومان0 تومان
کالباس لیونر خانواده دمس
کالباس لیونر خانواده دمس
25,300 تومان0 تومان
کالباس مارتا خانواده دمس
کالباس مارتا خانواده دمس
18,300 تومان0 تومان
کالباس مرغ خانواده دمس
کالباس مرغ خانواده دمس
26,200 تومان0 تومان
کالباس قارچ و مرغ وکیوم سفیر
کالباس قارچ و مرغ وکیوم سفیر
6,682 تومان0 تومان
ژامبون مرغ 80 درصد پونه
ژامبون مرغ 80 درصد پونه
45,000 تومان42,500 تومان
کالباس مخصوص 70 درصد پونه
کالباس مخصوص 70 درصد پونه
50,000 تومان46,500 تومان
کالباس مرغ و قارچ 70 درصد گوشت پونه
کالباس مرغ و قارچ 70 درصد گوشت پونه
45,000 تومان42,500 تومان
سوسیس فرانکفورتر 80 درصد پونه
سوسیس فرانکفورتر 80 درصد پونه
40,000 تومان36,000 تومان
کالباس خشک 60 درصد دمس
کالباس خشک 60 درصد دمس
45,000 تومان0 تومان
کالباس خشک تنوری 80 درصد دمس
کالباس خشک تنوری 80 درصد دمس
65,000 تومان60,000 تومان
کالباس لیونر 55 درصد پونه
کالباس لیونر 55 درصد پونه
35,000 تومان32,500 تومان
کالباس لیونر 55% شام شام
کالباس لیونر 55% شام شام
35,000 تومان32,500 تومان
کالباس مخصوص 90% شام شام
کالباس مخصوص 90% شام شام
70,000 تومان62,500 تومان
کالباس خشک وکیوم سفیر
کالباس خشک وکیوم سفیر
7,292 تومان0 تومان
کالباس لیونر وکیوم سفیر
کالباس لیونر وکیوم سفیر
6,475 تومان0 تومان
کالباس مارتادلا خانواده رولی سفیر
کالباس مارتادلا خانواده رولی سفیر
6,300 تومان0 تومان
کالباس مارتادلا وکیوم سفیر
کالباس مارتادلا وکیوم سفیر
4,600 تومان0 تومان
کالباس مرغ وکیوم سفیر
کالباس مرغ وکیوم سفیر

0 تومان

برگر کبابی 30% تانیس
برگر کبابی 30% تانیس
11,100 تومان9,450 تومان
همبر گر 30% تانیس
همبر گر 30% تانیس
11,100 تومان9,450 تومان
ژامبون گوشت 90% دمس
ژامبون گوشت 90% دمس
75,000 تومان62,000 تومان
سوسیس کوکتل 60% تانیس
سوسیس کوکتل 60% تانیس
18,000 تومان16,900 تومان
کالباس کرات زیتونی 90% شام شام
کالباس کرات زیتونی 90% شام شام
70,000 تومان0 تومان
کالباس پپرونی 80% دمس
کالباس پپرونی 80% دمس
60,000 تومان56,500 تومان
کالباس ممتاز 90% مرغ 1 کیلوگرم  تانیس
کالباس ممتاز 90% مرغ 1 کیلوگرم تانیس
55,000 تومان48,500 تومان
کالباس لیونر 1 کیلو گرم صدک
کالباس لیونر 1 کیلو گرم صدک
39,000 تومان0 تومان
کالباس قارچ و مرغ وکیوم شام شام
کالباس قارچ و مرغ وکیوم شام شام
12,500 تومان10,000 تومان
کالباس خشک 60% وکیوم پونه
کالباس خشک 60% وکیوم پونه
8,950 تومان8,220 تومان
کالباس مرغ و قارچ وکیوم پونه
کالباس مرغ و قارچ وکیوم پونه
10,900 تومان10,000 تومان
کالباس لیونر 55% وکیوم دمس
کالباس لیونر 55% وکیوم دمس
17,330 تومان16,460 تومان
سوسیس کوکتل 60درصد 1کیلوگرم پونه
سوسیس کوکتل 60درصد 1کیلوگرم پونه
25,000 تومان22,000 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس