x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

ماکارونی آماده با طعم مرغ الیت
ماکارونی آماده با طعم مرغ الیت
3,500 تومان3,120 تومان
ماکارونی آماده با طعم گوشت الیت
ماکارونی آماده با طعم گوشت الیت
3,500 تومان3,120 تومان
ماکارونی آماده با طعم سبزیجات الیت
ماکارونی آماده با طعم سبزیجات الیت
3,500 تومان3,120 تومان
ماکارونی پروانه ای 500 گرمی زر
ماکارونی پروانه ای 500 گرمی زر
5,750 تومان5,520 تومان
ماکارونی (2.5) 500 گرمی زر
ماکارونی (2.5) 500 گرمی زر
5,750 تومان5,520 تومان
ماکارونی 900 گرمی زر
ماکارونی 900 گرمی زر
9,750 تومان9,320 تومان
ماکارونی(1/2) 700 گرمی زر
ماکارونی(1/2) 700 گرمی زر
7,800 تومان7,500 تومان
ماکارونی700 گرمی 1.2 تک
ماکارونی700 گرمی 1.2 تک
7,950 تومان7,570 تومان
لازانیا 300 گرمی تک
لازانیا 300 گرمی تک
11,900 تومان11,550 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات  500 گرمی زر
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی زر
5,300 تومان5,050 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1.4 تک
ماکارونی 700 گرمی 1.4 تک
7,950 تومان7,570 تومان
پاستا قارچ و پنیر 180 گرمی الیت
پاستا قارچ و پنیر 180 گرمی الیت
7,000 تومان6,500 تومان
پاستا گوجه فرنگی و ریحان 180 گرمی الیت
پاستا گوجه فرنگی و ریحان 180 گرمی الیت
7,000 تومان6,500 تومان
ماکارونی فرمی ساده 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی ساده 500 گرمی زر
4,450 تومان4,270 تومان
لازانیا 500 گرمی زر
لازانیا 500 گرمی زر
18,500 تومان17,600 تومان
ماکارونی فرمی آشیانه فتو چینی 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی آشیانه فتو چینی 500 گرمی زر
6,850 تومان6,420 تومان
لازانیا 500 گرمی تک
لازانیا 500 گرمی تک
18,900 تومان18,350 تومان
لازانیا شیاردار 250 گرمی تک ماکارون
لازانیا شیاردار 250 گرمی تک ماکارون
11,900 تومان11,550 تومان
ورمیشل آیسودا
ورمیشل آیسودا
3,000 تومان2,750 تومان
لازانیا شیاردار 450 گرمی تک
لازانیا شیاردار 450 گرمی تک
18,900 تومان18,350 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی تک
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی تک

6,100 تومان

ماكارونی 700 گرمی هلن
ماكارونی 700 گرمی هلن
5,450 تومان5,120 تومان
نودل همراه با عصاره گوشت هاتی کارا
نودل همراه با عصاره گوشت هاتی کارا
3,000 تومان2,500 تومان
نودل همراه با عصاره سبزیجات هاتی کارا
نودل همراه با عصاره سبزیجات هاتی کارا
3,000 تومان2,500 تومان
نودل همراه با عصاره مرغ هاتی کارا
نودل همراه با عصاره مرغ هاتی کارا
3,000 تومان2,500 تومان
 ماکارونی فرمی سبزیجات  مک
ماکارونی فرمی سبزیجات مک
5,200 تومان4,970 تومان
 ماکارونی فرمی ساده مک
ماکارونی فرمی ساده مک
4,450 تومان4,270 تومان
ماکارونی   900 گرمی مک
ماکارونی 900 گرمی مک
3,500 تومان0 تومان
ماکارونی  700 گرمی 1/2 مک
ماکارونی 700 گرمی 1/2 مک
5,450 تومان5,210 تومان
ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات مانا
ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات مانا
4,950 تومان0 تومان
ورمیشل ساده مانا
ورمیشل ساده مانا
4,900 تومان0 تومان
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده مانا
ماکارونی فرمی پروانه ای ساده مانا
4,900 تومان0 تومان
ماکارونی فرمی فوسیلی زر ماکارون
ماکارونی فرمی فوسیلی زر ماکارون
2,100 تومان0 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات زر ماکارون
ماکارونی فرمی سبزیجات زر ماکارون
5,300 تومان0 تومان
ماکارونی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
ماکارونی پروانه ای 500 گرمی زر ماکارون
4,900 تومان4,650 تومان
ماکارونی 900 گرمی1/7  زر ماکارون
ماکارونی 900 گرمی1/7 زر ماکارون
6,800 تومان0 تومان
ماکارونی  700 گرمی 1/7 زر ماکارون
ماکارونی 700 گرمی 1/7 زر ماکارون
5,450 تومان0 تومان
ماکارونی 900 گرمی 1/5 زر ماکارون
ماکارونی 900 گرمی 1/5 زر ماکارون
6,800 تومان0 تومان
ماکارونی  700 گرمی1/5 زر ماکارون
ماکارونی 700 گرمی1/5 زر ماکارون
5,450 تومان0 تومان
لازانیا دختر من 300 گرمی زر مارکارون
لازانیا دختر من 300 گرمی زر مارکارون
4,350 تومان0 تومان
لازانیا چیلی 300 گرمی زر مارکارون
لازانیا چیلی 300 گرمی زر مارکارون
5,000 تومان0 تومان
لازانیا پسر من 300 گرمی زر مارکارون
لازانیا پسر من 300 گرمی زر مارکارون
4,350 تومان0 تومان
لازانیا اسفناجی 300 گرمی زر مارکارون
لازانیا اسفناجی 300 گرمی زر مارکارون
5,000 تومان0 تومان
لازانیا 300 گرمی زر مارکارون
لازانیا 300 گرمی زر مارکارون
7,000 تومان0 تومان
لازانیا 500 گرمی زر مارکارون
لازانیا 500 گرمی زر مارکارون
11,900 تومان0 تومان
لازانیا 300 گرمی تک ماکارون
لازانیا 300 گرمی تک ماکارون
7,000 تومان6,870 تومان
لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
12,000 تومان11,800 تومان
ماکارونی 700 گرمی1/7  تک
ماکارونی 700 گرمی1/7 تک
5,450 تومان5,220 تومان
ماکارونی  700 گرمی1/5 تک
ماکارونی 700 گرمی1/5 تک
5,450 تومان0 تومان
ماکارونی 700 گرمی1/4 تک
ماکارونی 700 گرمی1/4 تک
5,450 تومان5,220 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 تک
ماکارونی 700 گرمی 1/2 تک
5,450 تومان5,220 تومان
ماکارونی 1000 گرمی تک
ماکارونی 1000 گرمی تک
3,800 تومان0 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 آذر ماکارون
ماکارونی 700 گرمی 1/2 آذر ماکارون
4,700 تومان4,600 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 اطلس
ماکارونی 700 گرمی 1/2 اطلس
5,450 تومان4,700 تومان
ماکارونی 700 گرمی1/2 زر ماکارون
ماکارونی 700 گرمی1/2 زر ماکارون
5,450 تومان0 تومان
ورمیشل 200 گرمی ترخینه
ورمیشل 200 گرمی ترخینه
4,700 تومان4,500 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات مک
ماکارونی فرمی سبزیجات مک
5,200 تومان4,970 تومان
ماکارونی فرمی ساده مک
ماکارونی فرمی ساده مک
4,450 تومان4,270 تومان
ماکارونی فرمی ساده تک
ماکارونی فرمی ساده تک

4,450 تومان

ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی زر
5,500 تومان5,300 تومان
ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زر
17,500 تومان16,750 تومان
ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات ساوین
ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات ساوین
4,900 تومان4,650 تومان
ماکارونی  700 گرمی 1/2 مانا
ماکارونی 700 گرمی 1/2 مانا
5,450 تومان0 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 جهان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 جهان
4,700 تومان0 تومان
لازانیا 500 گرمی مانا
لازانیا 500 گرمی مانا
10,500 تومان10,170 تومان
ماکارونی 1000 گرمی 1/4 مانا
ماکارونی 1000 گرمی 1/4 مانا
7,500 تومان7,250 تومان
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات مانا
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات مانا
4,950 تومان0 تومان
ماکارونی ورمیشل 500 گرمی پارسیلا
ماکارونی ورمیشل 500 گرمی پارسیلا
2,420 تومان2,310 تومان
ماکارونی فرمی مته ای 500 گرمی پارسیلا
ماکارونی فرمی مته ای 500 گرمی پارسیلا
2,420 تومان2,310 تومان
ماکارونی فرمی شلز ساده 500 گرمی پارسیلا
ماکارونی فرمی شلز ساده 500 گرمی پارسیلا
2,420 تومان0 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی پارسیلا
ماکارونی فرمی سبزیجات 500 گرمی پارسیلا
2,870 تومان0 تومان
ورمیشل 500 گرمی آذر ماکارون
ورمیشل 500 گرمی آذر ماکارون
2,420 تومان2,260 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 انسی
ماکارونی 700 گرمی 1/2 انسی
2,700 تومان0 تومان
ماکارونی 500 گرمی آذر ماکارون
ماکارونی 500 گرمی آذر ماکارون
2,000 تومان1,920 تومان
ماکارونی 500 گرمی اطلس
ماکارونی 500 گرمی اطلس
2,000 تومان1,930 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات آذر ماکارون
ماکارونی فرمی سبزیجات آذر ماکارون
2,585 تومان2,580 تومان
ماکارونی فرمی ساده تک
ماکارونی فرمی ساده تک
2,100 تومان0 تومان
ماکارونی 500 گرمی مانا
ماکارونی 500 گرمی مانا
4,000 تومان3,870 تومان
ماکارونی فرمی اسپریلا مانا
ماکارونی فرمی اسپریلا مانا
4,450 تومان0 تومان
ماکارونی 700 گرمی 1/2 آدخ
ماکارونی 700 گرمی 1/2 آدخ
4,700 تومان0 تومان
ماکارونی فرمی لوله ای ساده ساوین
ماکارونی فرمی لوله ای ساده ساوین
4,450 تومان4,220 تومان
ماکارونی فرمی سبزیجات مانا
ماکارونی فرمی سبزیجات مانا
5,400 تومان5,240 تومان
ماکارونی 500 گرمی زر ماکارون
ماکارونی 500 گرمی زر ماکارون
4,000 تومان0 تومان
ماکارونی 700 گرمی آدخ
ماکارونی 700 گرمی آدخ
4,700 تومان4,600 تومان
ماکارونی 700 گرمی اطلس
ماکارونی 700 گرمی اطلس
5,450 تومان4,870 تومان
 لازانیا 300 گرمی زر
لازانیا 300 گرمی زر
10,850 تومان10,350 تومان
ماکارونی فرمی آشیانه فتوچینی سبزیجات زر
ماکارونی فرمی آشیانه فتوچینی سبزیجات زر
13,000 تومان12,250 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس