x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 670 گرمی بهروز
4,460 تومان4,050 تومان
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرمی بهروز
5,950 تومان5,620 تومان
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
ترشی بندری 670 گرمی بهروز
8,130 تومان7,690 تومان
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
ترشی موسیر 630 گرمی بقاء
12,400 تومان11,200 تومان
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
ترشی موسیر 700 گرمی بدر
16,900 تومان15,950 تومان
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل قرمز 570 گرمی بدر
9,500 تومان9,050 تومان
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
ترشی اسپانیایی 650 گرمی بدر
17,500 تومان16,500 تومان
ترشی مخلوط بزرگ  هخامنش
ترشی مخلوط بزرگ هخامنش
12,000 تومان11,000 تومان
ترشی موسیر امتیس
ترشی موسیر امتیس
12,200 تومان11,100 تومان
ترشی سیرگل امتیس
ترشی سیرگل امتیس
12,400 تومان11,800 تومان
ترشی سیر مروارید امتیس
ترشی سیر مروارید امتیس

15,000 تومان

ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط درشت 680 گرمی لذیذ
4,200 تومان3,600 تومان
ترشی مخلوط  680 گرمی لذیذ
ترشی مخلوط 680 گرمی لذیذ
8,300 تومان7,300 تومان
ترشی لبو  680 گرمی لذیذ
ترشی لبو 680 گرمی لذیذ
2,950 تومان2,600 تومان
ترشی کلم  680 گرمی لذیذ
ترشی کلم 680 گرمی لذیذ
2,800 تومان2,450 تومان
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
ترشی فلفل شیشه 340 گرمی لذیذ
6,240 تومان5,350 تومان
ترشی فلفل هالوپینو تند  500 گرمی گل باز
ترشی فلفل هالوپینو تند 500 گرمی گل باز
15,000 تومان14,250 تومان
ترشی سیر مروارید  230 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 230 گرمی طراوت
5,200 تومان5,020 تومان
ترشی سیر مروارید  600 گرمی طراوت
ترشی سیر مروارید 600 گرمی طراوت
12,000 تومان11,350 تومان
ترشی فلفل اصالت
ترشی فلفل اصالت
6,000 تومان5,550 تومان
ترشی لیته 640 گرمی سحر
ترشی لیته 640 گرمی سحر

3,250 تومان

ترشی فلفل 620 گرمی سحر
ترشی فلفل 620 گرمی سحر
6,000 تومان5,700 تومان
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک
ترشی سیر مروارید 700 گرمی سبزینه تک
16,500 تومان15,000 تومان
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
ترشی فلفل 650 گرمی اروم آدا
4,900 تومان4,650 تومان
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
ترشی برگ مو 100 گرمی اروم آدا
20,900 تومان20,150 تومان
ترشی مخلوط دلتا
ترشی مخلوط دلتا
3,000 تومان2,700 تومان
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
ترشی بندری 680 گرمی دادفر
2,450 تومان2,250 تومان
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
ترشی فلفل سبز 570 گرمی بدر
8,900 تومان8,500 تومان
ترشی مخلوط ریز با زیتون سبزینه تک
ترشی مخلوط ریز با زیتون سبزینه تک
5,500 تومان5,200 تومان
ترشی لیته دلتا
ترشی لیته دلتا
3,500 تومان3,200 تومان
ترشی بندری  یک و یک
ترشی بندری یک و یک
5,500 تومان5,220 تومان
فلفل پرورده 230 گرمی دلوسه
فلفل پرورده 230 گرمی دلوسه
3,950 تومان3,720 تومان
ترشی مخلوط 1.5 کیلو گرمی شیرازی
ترشی مخلوط 1.5 کیلو گرمی شیرازی
4,500 تومان4,000 تومان
ترشی مخلوط 4 کیلو گرمی شیرازی
ترشی مخلوط 4 کیلو گرمی شیرازی
9,500 تومان9,250 تومان
ترشی موسیر وکیوم 340 گرمی لذیذ
ترشی موسیر وکیوم 340 گرمی لذیذ

8,300 تومان

ترشی مخلوط کوچک هخامنش
ترشی مخلوط کوچک هخامنش
9,000 تومان8,000 تومان
ترشی سیر سفید اصالت
ترشی سیر سفید اصالت
19,500 تومان18,150 تومان
ترشی موسیر زرد 640 گرمی اصالت
ترشی موسیر زرد 640 گرمی اصالت
12,500 تومان12,150 تومان
ترشی سیر گل هخامنش
ترشی سیر گل هخامنش

11,500 تومان

ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
3,915 تومان3,650 تومان
ترشی سیرگل با کارامل و رب انار 750 گرمی گلکسی
ترشی سیرگل با کارامل و رب انار 750 گرمی گلکسی
16,500 تومان13,200 تومان
ترشی مخلوط 700 گرمی آرشیا
ترشی مخلوط 700 گرمی آرشیا
9,800 تومان9,050 تومان
ترشی سیر مروارید سبزینه تک
ترشی سیر مروارید سبزینه تک
19,000 تومان17,950 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس