x

ورود

ثبت نام

❤️سلام.صبح بخیر.به فروشگاه هایپر شیراز خوش اومدی ❤️

بازیابی رمز عبور

شماره تلفن خودرا وارد کنید

کنسرو قلیه ماهی 180 گرمی سالی
کنسرو قلیه ماهی 180 گرمی سالی
13,900 تومان12,800 تومان
خلال سیب زمینی نیمه آماده 750گرمی به فا
خلال سیب زمینی نیمه آماده 750گرمی به فا
16,800 تومان15,300 تومان
کنسرو قیمه کلیددار سیبون
کنسرو قیمه کلیددار سیبون
13,900 تومان13,400 تومان
ناگت مرغ 250 گرمی شام شام
ناگت مرغ 250 گرمی شام شام
15,100 تومان13,200 تومان
فلافل فله ای 1 کیلوگرم به فا
فلافل فله ای 1 کیلوگرم به فا
18,000 تومان15,500 تومان
کوردن بلو نیمه پخته  500 گرمی مارین
کوردن بلو نیمه پخته 500 گرمی مارین
35,600 تومان34,550 تومان
کنسرو قورمه سبزی کلیددار سیبون
کنسرو قورمه سبزی کلیددار سیبون
13,900 تومان13,350 تومان
فلافل لبنانی 450 گرمی شام شام
فلافل لبنانی 450 گرمی شام شام
13,700 تومان11,950 تومان
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین
45,000 تومان41,000 تومان
ناگت مرغ 950 گرمی شام شام
ناگت مرغ 950 گرمی شام شام
47,900 تومان41,700 تومان
سالاد الویه 500 گرمیس شامانا
سالاد الویه 500 گرمیس شامانا
15,500 تومان14,950 تومان
کلاپ شامانا
کلاپ شامانا
10,000 تومان9,500 تومان
کتلت گوشت به فا
کتلت گوشت به فا
8,900 تومان0 تومان
کتلت سیب زمینی به فا
کتلت سیب زمینی به فا
6,900 تومان0 تومان
سالاد الویه مرغ 400 گرمی به فا
سالاد الویه مرغ 400 گرمی به فا
6,300 تومان0 تومان
سالاد الویه ژامبون مرغ 400 گرمی به فا
سالاد الویه ژامبون مرغ 400 گرمی به فا
6,300 تومان0 تومان
خوراک سوسیس بندری به فا
خوراک سوسیس بندری به فا
3,900 تومان0 تومان
ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ
ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ
28,140 تومان0 تومان
ناگت مرغ 250 گرمی ب.آ
ناگت مرغ 250 گرمی ب.آ
16,200 تومان15,100 تومان
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ
29,800 تومان28,400 تومان
کتلت 450 گرمی ب.آ
کتلت 450 گرمی ب.آ
26,200 تومان25,100 تومان
فیله سوخاری 350 گرمی ب.آ
فیله سوخاری 350 گرمی ب.آ
23,300 تومان0 تومان
شوید باقلا پلو هانی
شوید باقلا پلو هانی
7,000 تومان0 تومان
برنج زعفرانی هانی
برنج زعفرانی هانی
5,950 تومان0 تومان
 سبز سیب زمینی خلال  750 گرمی نوبر
سبز سیب زمینی خلال 750 گرمی نوبر
7,900 تومان0 تومان
ناگت قارچ و مرغ  250 گرمی مارین
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین
8,500 تومان0 تومان
ناگت مرغ ستاره  250 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره 250 گرمی مارین
16,800 تومان15,400 تومان
خلال سیب زمینی مارین
خلال سیب زمینی مارین
17,500 تومان16,670 تومان
ساندویچ باگت  مارتادلا
ساندویچ باگت مارتادلا
2,950 تومان0 تومان
نودل با طعم سبزیجات آماده  75 گرمی لذیذ
نودل با طعم سبزیجات آماده 75 گرمی لذیذ
900 تومان0 تومان
کوردون بلو کلاسیک پمینا 450 گرمی کاله
کوردون بلو کلاسیک پمینا 450 گرمی کاله
15,800 تومان0 تومان
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی کاله
فیله مرغ سوخاری پمینا 400 گرمی کاله
15,500 تومان0 تومان
خلال سیب زمینی نیمه آماده پمینا کاله
خلال سیب زمینی نیمه آماده پمینا کاله
18,500 تومان0 تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی پمینا کاله
پیتزا پپرونی ایتالیایی پمینا کاله
23,900 تومان0 تومان
سالاد الویه مرغ 500 گرمی شامانا
سالاد الویه مرغ 500 گرمی شامانا
12,000 تومان11,500 تومان
سالاد الویه کالباس 500 گرمی شامانا
سالاد الویه کالباس 500 گرمی شامانا
12,000 تومان11,500 تومان
سالاد الویه مرغ 200 گرمی شامانا
سالاد الویه مرغ 200 گرمی شامانا
6,000 تومان0 تومان
سالاد الویه کالباس 200 گرمی شامانا
سالاد الویه کالباس 200 گرمی شامانا
6,000 تومان0 تومان
ناگت مرغ 450 گرمی شام شام
ناگت مرغ 450 گرمی شام شام
26,300 تومان0 تومان
کراکف پنیری سفیر
کراکف پنیری سفیر
12,000 تومان0 تومان
کوکو سبزی 470 گرمی ب. آ
کوکو سبزی 470 گرمی ب. آ
16,100 تومان15,650 تومان
فلافل 1 کیلوگرمی به فا
فلافل 1 کیلوگرمی به فا
23,500 تومان20,250 تومان
فلافل 500 گرمی دمس
فلافل 500 گرمی دمس
14,000 تومان12,750 تومان
پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
6,200 تومان0 تومان
پودر کوکو سیب زمینی نیمه آماده 200 گرمی برتر
پودر کوکو سیب زمینی نیمه آماده 200 گرمی برتر
12,000 تومان11,250 تومان
کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب. آ
کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب. آ
16,500 تومان16,200 تومان
کوردن بلو 420 گرمی ب. آ
کوردن بلو 420 گرمی ب. آ
30,300 تومان27,650 تومان
فلافل 450 گرمی سفیر
فلافل 450 گرمی سفیر

0 تومان

فلافل آماده کوکله
فلافل آماده کوکله
5,350 تومان0 تومان
ساندویچ باگت به فا
ساندویچ باگت به فا
5,000 تومان0 تومان
خوراک سوسیس شامانا
خوراک سوسیس شامانا
8,750 تومان8,370 تومان
بیفتک 480 گرمی ب. آ
بیفتک 480 گرمی ب. آ
53,400 تومان51,000 تومان
خلال سیب زمینی 750 گرمی ب.آ
خلال سیب زمینی 750 گرمی ب.آ
17,200 تومان16,450 تومان
ناگت مرغ 450 گرمی سفیر
ناگت مرغ 450 گرمی سفیر

0 تومان

ناگت مرغ 1 کیلو گرمی سفیر
ناگت مرغ 1 کیلو گرمی سفیر

0 تومان

ناگت مرغ 250 گرمی سفیر
ناگت مرغ 250 گرمی سفیر

0 تومان

پاستا نیمه آماده تنوری 145 گرمی مانا
پاستا نیمه آماده تنوری 145 گرمی مانا
6,200 تومان0 تومان
پاستا نیمه آماده با طعم پیتزا مانا
پاستا نیمه آماده با طعم پیتزا مانا
6,200 تومان0 تومان
خمیر پیراشکی به فا
خمیر پیراشکی به فا
8,800 تومان8,300 تومان
خوراک سوسیس با قارچ (بندری) به فا
خوراک سوسیس با قارچ (بندری) به فا
7,500 تومان6,750 تومان
سالاد الويه مرغ _ژامبون 200 گرمی به فا
سالاد الويه مرغ _ژامبون 200 گرمی به فا
6,000 تومان0 تومان
سالاد الويه مرغ _ژامبون 400 گرمی به فا
سالاد الويه مرغ _ژامبون 400 گرمی به فا
10,500 تومان0 تومان
سمبوسه پیتزایی به فا
سمبوسه پیتزایی به فا
14,900 تومان13,950 تومان
سمبوسه سيب زميني با قارچ	به فا
سمبوسه سيب زميني با قارچ به فا
13,900 تومان12,950 تومان
خلال سیب زمینی نیمه آماده کیلویی به فا
خلال سیب زمینی نیمه آماده کیلویی به فا
20,000 تومان0 تومان
فلافل 1 کیلویی شامانا
فلافل 1 کیلویی شامانا
24,000 تومان19,500 تومان
سمبوسه ساده نیمه آماده گل پونه
سمبوسه ساده نیمه آماده گل پونه
8,000 تومان7,600 تومان
فلافل 450 گرمی ب.آ
فلافل 450 گرمی ب.آ
18,900 تومان18,350 تومان
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ
13,900 تومان13,300 تومان
فلافل 500 گرمی به فا
فلافل 500 گرمی به فا
11,900 تومان10,450 تومان
فلافل لبنانی 950 گرمی شام شام
فلافل لبنانی 950 گرمی شام شام
27,100 تومان24,050 تومان
ران مرغ سوخاری  600 گرمی شمه
ران مرغ سوخاری 600 گرمی شمه

0 تومان

کوکو سیب زمینی آماده کوکله
کوکو سیب زمینی آماده کوکله
5,000 تومان0 تومان
سالاد الویه 250 گرمی هایدا
سالاد الویه 250 گرمی هایدا
3,700 تومان0 تومان
كلاب كالباس مرغ-گوشت به فا
كلاب كالباس مرغ-گوشت به فا
7,500 تومان7,200 تومان
خلال سیب زمینی نیمه آماده 1 کیلوگرمی به فا
خلال سیب زمینی نیمه آماده 1 کیلوگرمی به فا
18,500 تومان15,850 تومان
ناگت مرغ فله ای 1 کیلوگرم شام شام
ناگت مرغ فله ای 1 کیلوگرم شام شام
35,000 تومان30,500 تومان
×
فیلتر

ثبت آدرس

*محدوده ی ارسال*

ویرایش آدرس